Witamy w Sprite Sprint! Tutaj każdy znajdzie grę, która zamieni jego marzenia w rzeczywistość.

Sprite Sprint | Kodeks postępowania

Sprite Sprint dąży do stworzenia przyjaznej i pokojowej społeczności. Wymaga to współpracy wszystkich uczestników. Zasady mają zastosowanie do wszystkich użytkowników gier, usług i produktów Sprite Sprint i regulują komunikację z innymi członkami społeczności. Chociaż podano konkretne przykłady, przepisy nie ograniczają się do nich.

Przestrzeganie zasad jest ważne, ponieważ naruszenia mogą prowadzić do poważnych środków, w tym dożywotniego zakazu.

Zasady obejmują:

Niniejszy regulamin nie jest ostateczny i może ulec aktualizacji. Odpowiedzialność za ich przestrzeganie spoczywa na każdym członku społeczności.